Podverkstan

Vad är en pod?

Ordet pod kommer från Apples produkt iPod som lanserades 2001. På en iPod kan man lyssna på inspelningar i MP3-format. De vanligaste inspelningarna var ganska naturligt musik, vilket drivit fram flera aktörer för distribution av musik digitalt.

Med tiden kom även pratade program och shower att distribueras som MP3-filer utanför Apples domäner varför i:et i iPod försvann och kvar blev pod. Nu kom ordet att utgöra grund för nya ord, såsom podcasting, vilket beskriver en utsändning (från engelskans broadcasting) av en pod.

Därmed kom podden att bilda stil för ett nytt format, där oftast två personer samtalar om något ämne. När podden castades blev det podcasting vilket i sin tur drev fram det svenska ordet poddradio.

Poddar har alltmer kommit att nyttjas inom innehållsmarknadsföring (Content Marketing).

Idag finns det poddar om allt.

podbean.com är en samlings- och distributionssida för många poddar.

I begreppet pod ligger ofta underförstått att det är en serie av podavsnitt.

En vanlig uppfattning om vad en pod är kan sammanfattas så här:
Två personer har podden, som ges ett eget namn, och att de bjuder in en gäst. Inspelningen äger ofta rum utanför studion, men aldrig utomhus, gärna hemma i soffan eller vid ett köksbord.

Så behöver det naturligtvis inte vara. Utveckling pågår och en pod kan bestå av en eller flera personer och inspelningen kan göras nästan var som helst.

I många fall ersätter begreppet pod det tidigare begreppet radioprogram eller programserie.

Begreppet pod har även kommit att uttolkas som förkortning för Program on Demand.

Pod kan vara mycket och är under utveckling!