podverkstans podcasts
podverkstans podcasts
Förarbetet
/

Jerker Pettersson och Stefan Jahge inleder Podverkstans pod om pod med att gå igenom själva Förarbetet inför de kommande stegen; Inspelning, Redigering och Distribtion