Författaren Holger Wästlund visar med praktisk erfarenhet och konkreta exempel samt fokus på kundnytta och lönsamhet hur AI kan användas för att starta företag.

Ljudbokens titel är ”AI för mindre företag – Så skapar du kundnytta, effektivitet och lönsamhet” är inläst av Ai-röster.

https://www.storytel.com/se/books/ai-f%C3%B6r-mindre-f%C3%B6retag-2570494