Podverkstan

Funderar du på att göra ljudbok av din redan skrivna bok?
Vi kan hjälpa dig!

Om du vill göra ljudboken ”vanligt” vis fortsätter du bara att läsa här. Om du är nyfiken på att sänka kostnader med hjälp av en AI röst kan du läsa vidare här.

Processen för att göra en ljudbok är grovt indelad i dessa steg:

– Förberedelse
I den här fasen bestämmer vi hur det ska låta, vem som ska läsa in (du själv eller någon ur vår röstkatalog) och vilken stil det ska vara på ljudboken. Vi klarar även ut hur den sen ska distribueras och säljas när den väl är färdig samt vilken tidsplan som är lämplig. Vi kan också här bestämma vilken omslagsbild den ska ha samt definiera en beskrivande text av boken och säkra att det finns ett ISBN-nummer.

– Inläsning
Här sker själva inläsningen av boken i vår studio eller hos dig. Som indikator kan man säga att om det tar 4 timmar att lyssna till en ljudbok tar det 7 timmar att läsa in den. De 3 extra timmarna består av omläsningar, felläsningar och guidning under inläsningen. Det kan för vana inläsare gå snabbare och för mycket ovana kan det ta längre tid.

– Redigering
Här redigeras inspelningen. ovidkommande ljud, felsägningar, omtagningar, hostningar och nivåer justeras. Tidsåtgången varierar stort beroende på hur lång tid inläsningen tog.

– Korrekturlyssning
Under korrekturlyssningen ska inläsaren eller författaren och/eller någon utomstående lyssna igenom ljudboken minst en gång och notera vad som bör justeras.

– Justering
De saker som dykt upp under korrekturlyssningen åtgärdas här genom en sista redigering som gör ljudboken klar

– Publicering
När ljudboken är klar ska den distribueras och/eller publiceras beroende vilken väg du valt att distribuera och sälja ljudboken. Ibland räcker vanliga mp3-filer och ibland behöver ljudfilerna göras om till något annat format som distributören kräver.

Här kan du läsa ännu mer om processen för hur man gör en ljudbok

 

Här kan du beräkna den totala produktionstiden och produktionskostnaden för en ljudbok

Vi kan hjälpa dig med produktionen.
Antingen genom handledning där du gör alla stegen själv eller att vi utför några av stegen i processen.

Fyll i formuläret nedan så kan vi tillsammans diskutera hur din bok kan bli en ljudbok!

Kontakta PODverkstan direkt!

    Din epost (obligatorisk)

    Vad är du intresserad av?
    ReportageRöstPodLjudbokAI Ljudbok

    Berätta vad du skulle vilja ha hjälp med