podverkstans podcasts
podverkstans podcasts
Inspelningen
/

I förra avsnittet gick Jerker Pettersson och Stefan Jahge igenom själva Förarbetet. I det här avsnittet av Podverkstans pod om pod går de igenom vad i ska tänka på vid själva inspelningen av en pod eller radioprogram.