Podverkstan

AI-tjänster för ljudteknikern

Här listar vi några av de tjänster/services som finns att tillgå som hjälpmedel för ljudteknikern, vare sig du är proffs eller amatör.

LALAI.AI

Tänkt dig att du har en ljudfil med musik, där du vill göra reverse enginerring. Dvs. du vill separera ut de olika komponenterna och del upp i olika instrument-spår och sång-spår. Det är just vad lalal.ai gör med hjälp av AI.

MURF.AI

Med murf.ai ges tillgång till ett flertal AI-röster på ett flertal språk. Rösterna känsla (mood), tonhöjd och hastighet kan varieras. Perfekt för den som vill producera en ljudbok med AI-röst. I murf.ai finns även en ”voice changer”, där en redan inspelad röst kan justeras tolkas och levereras som ”text”, där justeringar kan göras så att inläsningen t.ex. sker med annan röst

PODCASTLE.AI

Med podcastle.ai får du en hel studio för ljudproduktion för såväl ljudböcker som podcast och videoproduktion. AI-röster och text-to-speech ingår liksom musik. Oändliga möjligheter.

NARAKEET.COM

Med Narakeet får du en text-to-speech med flertal svenska röster. Justeringar i tonhöjd och hastighet kan göras samt ett flertal direktiv för att påverka AI-röstens kapacitet.