Rättning i ledet

Rättning i ledet

Historien om hur man får sparken genom att inte rätta in sig i ledet. Lelle Wiborgh och Jerker Pettersson i studion tar sig i radioserien Lelleserien an berättelser ur Lelles bok Lelleboken. Lyssna direkt på...
Dubbelgångaren

Dubbelgångaren

Historien om mannen i väntrummet som var lik en mördare.Lelle Wiborgh och Jerker Pettersson i studion tar sig i radioserien Lelleserien an berättelser ur Lelles bok Lelleboken. Lyssna direkt på https://www.tyresoradion.se/2753
Lelleboken – hur gick det?

Lelleboken – hur gick det?

Få har kunnat undgå att Lelle Wiborgh släppte boken Lelleboken på försommaren. Frågan är nu hur det har gått med försäljningen? Vilka reaktioner har han fått? Vad säger bokhandeln, kunderna och Lelles medarbetare? I det här programmet följer vi upp hur det gått. Lelle...