The Big Day – A deadline thriller

The Big Day – A deadline thriller

Vår första bok med engelsk-talade röst är Paul van Doorns ”The Big Day – A deadline thriller”, med en lyssningstid på 92 minuter. Det är Ai-rösten Ronald som berättar om en pensionerad skotsk militär, Mac, som bosatt i sig i norra Sverige. Samtidigt...