Ljudbokskalkylatorn

Den vanligaste frågan vi får är vad det kostar att göra en ljudbok. Naturligtvis beror det på en mängd faktorer hur mycket produktionen av en ljudbok kommer att kosta.

Läser du in själv eller ska du hyra en inläsare?
Redigerar du själv?
Ska du ha musik som är rättighetsskyddad?
Vill du läsa in med Voice Over (VO) eller Voice Acting (VA)?

Frånsett dessa specifika påverkansfaktorer kan man ändå göra ett grovt överslag på vilken tidsåtgång som åtgår för att producera ljudboken – från förberedelse via inläsning, redigering, korrekturlyssning, justering till publicering. I vår ljudbokskalkylator nedan kan du få en idé om den totala tidsåtgången genom att du fyller i antal ord i din bok.

Genom att ange ett kalkylpris per produktionstimma kan du också få en beräkning av total produktionskostnad.

Notera att det inte är någon offert eller absolut sanning, utan en hjälp att beräkna produktionskostnaden!

Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Beräkning av produktionskostnad för ljudbok
Summering
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Dölj Visa