Podverkstan

Intervjuteknik

1. Läs på, gör research

2. Tala om tid och rum

3. Ställ berättande frågor – vad, var, när, varför – inte frågor som kan besvaras med ja eller nej

4. Svaren är viktigare än frågorna

5. Lyssna på svaren

6. Kommentera svaren

7. Ställ påstående frågor

8. Inget förhör – du kan ställa kontrollfrågor som kan besvaras med ja eller nej

9. Fejka aldrig okunnighet– inga naiva frågor… det gör lyssnaren dum

10. Visa respekt för den du intervjuar

 

Intervjuflöde

Här följer ett exempel på ett grundläggande intervjuflöde:

  • Startpoäng
  • Bjud in lyssnaren i tid och rum
  • Frågor som leder till berättande svar
  • Frågor som leder till bekräftande svar
  • Lyssna
  • Följdfråga
  • Slutpoäng

 

”Fråga till Ulf Elfving:  – Vad är ditt råd för att få till en bra intervju?
Svar:  – Se till att inge förtroende, uppträd hyfsat, vet vad du vill och lyssna noga. Då vågar människor öppna sig. Den tuffa skjutjärnsmetoden är en helt annan konstart som nog gör att man får veta mindre”
Mitt i  Tyresö, november 2013