Podverkstan

Musik för pod och radioprogram

Det här med musik i radioprogram, PODcasts och ljudböcker har med upphovsrätt att göra

Upphovsrättsskyddat

Utgå från att allt är upphovsrättskyddat och se fri musik som undantag. Förvissa dig alltid om upphovsrätt föreligger eller ej.

 

Martin Bondeman är svensk kompositör som tillhandahåller musik registrerad hos STIM. Du kan också köpa exklusiv nyttjanderätt till någon av hans kompositioner. Här finns hans katalog filtrerbar på Genre, Mood och Energi -> http://martinbondeman.com/pod-music/

Fri musik att användas, oftast med angivande av källan och artisten

Fri musik att användas med angivande av källan och där du själv med hjälp av AI kan komponera efter ditt behov