Podverkstan

Den klassiska retoriken, avsedd för tal, kan används som modell, som stöd för en pod eller ett radioprogram.

Den innefattar följande stegvisa flöde:

Exordium 

Inledningen, fånga åhörarnas välvilja för saken och din person

Narratio

Berättelsen, en sakframställan

Probatio

Proposito: förslag, åsikt, tes
Confirmation: argument för testen

Refutatio

Motbevisning, bemötande av tänkta motargument

Peroration

Talets manande avslutning