Podverkstan

Ljudredigering innebär att i efterhand bearbeta inspelat ljud

Redigering kan grovt delas in i tre kategorier:

  • att skapa ett flöde av inspelade ljudinslag som tillsammans bildar ett radioprogram eller pod
  • att eliminera störande ljud
  • att justera nivåer på ljudinslagen

Övergripande råd:

  • om du har fått samman 50 minuter ljudinslag som ska redigeras ned till 20 minuters intervju – småpilla inte! Istället ska du plocka bort hela avsnitt!
  • tänk på att klickljud, hummanden och harklingar hör till det mänskliga beteendet och behöver inte tas bort om de inte är uppenbart störande
  • om du gör en intervju är det klokt att tänka på att nämna intervjuobjektets namn under intervjun – det kan ju faktiskt ha tillkommit lyssnare som undrar vem du talar med. Om du glömt det under själva inspelningen kan du i redigeringsfasen lägga till det.

Audacity är det vanligast förekommande redigeringsprogrammet. Programmet finns för såval Windows, Mac som Linux. Det kan hantera många ljudspår och ljudformat som resulterar i en färdig MP3-fil för radioprogammet.

Ett annat gratisprogram är Ocenaudio som finns för såväl Windows, Apple som Linux. Det är snabbt och enkelt att redigera och har en rad effekter och filter för att modifiera ljudet. Det klarar också massor av ljudformat. Begränsningen är att det bara kan hantera ett ljudspår, vilket i många fall är fullt tillräckligt.

Ta bort brus:

Här finns en PDF som beskriver hur du gör i Audacity   Ta_bort_brus

Höja ett ljudspår vid obalans:

En PDF om hur man i Audacity höjer ljudnivån på en av stereokanalerna Höja ett ljudspår vid obalans på ljudet

Automatisk efterbearbetning:

Webtjänsten Auphonic analyserar ljudet och gör vad som behövs för att få det att låta proffsigt

Ljudkomprimering talas det ofta om.

Oftast handlar det om att minska storleken på en ljudfil. Exempel på digital inspelning av ljud utan komprimering är filer av typen WAV, som är pulskodmodulerade (PCM), där ljudet är avbildat utan algoritmer. Exempel på filtyper som är komprimerade är de vanliga MP3 och AAC. I komprimerade ljudfiler används algoritmer för att representera ljudet digitalt.

Komprimering förväxlas ofta med kompressor. Med en kompressor kan man, precis som det låter, komprimera ljudet så att det låter kraftigare och tätare genom att åstadkomma en jämnare ljuddynamik. Med komprimering kan karaktären på t.ex. en speakerröst påverkas för att få en djupare och mer kraftfull röst.

Alltså, Komprimering och Kompressor är två skilda begrepp. Samtidig är det korrekt att säga att ett ljud som körts genom en kompressor är komprimerat. Förvirrad? Såklart. Orden förleder.

När vi ljudredigerar och ljudbearbetar gäller den enkla regeln att först använder du Kompressorn, om du nu vill komprimera ljudet, för att därefter Komprimera ljudfilen.