Hur blir tillväxten? Vilka är drivkrafterna och vilka typer av drivkrafter? Vad förväntas teknologiskt? Vilka politiska händelser kan komma? Hur utvecklas konsumentmarknaden?

På 21 minuter ger Jerker Pettersson sin egen globala trendspaning över det nya året, med undertiteln “Det har aldrig varit så bra som nu, med osäkerhetstolerans”.

Lyssna direkt här -> https://www.tyresoradion.se/2960