Mot en fantastisk framtid.

Tyresöradions programmakare Jerker Pettersson presenterar här sin egen sammanställda spaning över vad som kan tänkas ske i världen under 2017 baserat på det vi tror att vi vet att vi vet. Nästa år kan vi se om spaningarna stämde med verkligheten.

Lyssna direkt här http://www.tyresoradion.se/1893