Om man tänker åka centrifugen på ett tivoli är det klokt att välja sina ord om maskinisten som kör centrifugen, ska det visa sig.

I “Lelleserien Bonus” möts Lelle Wiborgh och Jerker Pettersson runt historier som inte alltid platsade i Lelleboken.

Lyssna direkt här -> https://www.tyresoradion.se/2969