Om vad som kan dyka upp på en parkbänk tidigt en morgon på promenaden och om hur bra det skulle kunna vara med kläder. 

Lelle Wiborgh och Jerker Pettersson i studion tar sig i radioserien Lelleserien an berättelser ur Lelles bok Lelleboken.

Lyssna direkt här -> https://www.tyresoradion.se/2940