Tyresöradions radiomakare Jerker Pettersson ger här sin egen sammanställda spaning över vad som kan förväntas hända i världen år 2016 baserat på det vi tror att vi vet att vi vet. Om ett år kan vi avläsa hur väl denna spaning visar sig stämma med verkligheten.

http://tyresoradion.se/1501