Om “blandis” som saknade hållbar förhandlingsteknik och som bidrog till devisen: När snålheten bedrar visheten.
I “Lelleserien Bonus” möts Lelle Wiborgh och Jerker Pettersson runt historier som inte alltid platsade i Lelleboken.

Lyssna direkt här -> https://www.tyresoradion.se/2962