Hur skulle du själv reagera om två brandmän knackar på dörren? Som det ska visa sig blir de flesta glada när brandmännen Henrik Och Filip från Räddningstjänsten i Tyresö gör hembesök en solig söndag i mars för att prata om brandskydd och testa brandvarnaren i det tionde avsnittet i serien Blåljus Tyresö.

Lyssna direkt här -> https://www.tyresoradion.se/2306