Följ med Jerker Pettersson till Rosendals trädgårdscafé för ett samtal med Anna Gilbe om hur våra hjärnor fungerar och om vikten av Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet, hur vi kan finna ro samt få tips på hur vi kan tänka för att få en bra balans i livet.

Lyssna här på Tyresöradion -> http://tyresoradion.se/1753