Historien om hur man får sparken genom att inte rätta in sig i ledet. Lelle Wiborgh och Jerker Pettersson i studion tar sig i radioserien Lelleserien an berättelser ur Lelles bok Lelleboken.

Lyssna direkt på https://www.tyresoradion.se/2758