Historien om att inte döma folk efter hur de ser ut.

Lelle Wiborgh och Jerker Pettersson i studion tar sig i radioserien Lelleserien an berättelser ur Lelles bok Lelleboken.

Lyssna direkt på https://www.tyresoradion.se/2759