Ljudboksbranschen

I takt med att Audio och våra öron blir alltmer i fokus växer Ljudboksbranschen kontinuerligt. Förutom ljudböcker kan vi notera att poddar, guider, kurser, utbildningar och hörlursguidningar av många slag skapas för många verksamheter.

Ljudboksbranschen kan definieras i en värdekedja bestående av Innehållsskapare, Distributörer och Uppspelare. Några aktörer agerar i samtliga tre stegen i kedjan, andra fokuserar på ett eller två steg, enligt tabellen nedan. (tabellen gör inte anspråk på att vara helt komplett eller helt uppdaterad)

Innehållsskapare-> Producent -> Distributörer -> Uppspelare
Bokförlag Bokus Play
Egenutgivare Nextory
Författare Storytel Production/Norstedt Storytel Production/Norstedt Storytel
Bookbeat/Bonnier Bookbeat/Bonnier Bookbeat
Adlibris
Amazon Audible
Biblioteken Biblio/Bibblix
Spotify
Vulkan Media Sesamy
Axiell Media
Publit
Whipmedia
  Podverkstan
Dicentia Dicentia
Ljudoteket
Studio Emanuel
Audio to me
TMP Voices
Etropa Publishing Etropa Publishing
ACX
Overdrive
Scribd
Amazon Brilliance Publishing Amazon Brilliance Publishing
Digibook Digibook
(Tabellen visar ett urval av aktörer och är ej heltäckande.)

Värdekedjan går från vänster till höger där värdet växer för varje steg i kedjan, till det når slutkund/konsument där värdeupplevelsen sker i själva lyssningen. En aktör kan integrera sig vertikalt i värdekedjan för att omfatta större andel av värdeskapandet och därmed en högre marginal och intjäning.

En aktör kan också integrera sig horisontellt i värdekedjan genom att förvärva andra aktörer i samma värdesteg och därmed nå synergier och skalfördelar.