Historien om den ålderseffekt en mopedhjälm kan ha och om att man kan skämta om allt.
I Lelleserien Bonus möts Lelle Wiborgh och Jerker Pettersson runt historier som inte alltid platsade i Lelleboken.

Lyssna direkt här -> https://www.tyresoradion.se/2977