Poddbranschen

I takt med att Audio och våra öron blir alltmer i fokus växer Poddbranschen kontinuerligt. Förutom poddar kan vi notera att ljudböcker, guider, kurser, utbildningar och hörlursguidningar av många slag skapas för många verksamheter.

Poddbranschen kan definieras i en värdekedja bestående av Innehållskapare, Distributionsplattformar och Podcastspelare. Några aktörer agerar i samtliga tre stegen i kedja, andra fokuserar på ett steg, enligt tabellen nedan.

Innehållsskapare ->Distributionsplattformar ->Podcastspelare
Apple podcast
Google podcasts
AcastAcastAcast
Libsyn
Make sense media
Panc media
Perfect day media
PodmePodmePodme
PodplayPodplayPodplay
Podspace
I like radioI like radioI like radio
SpotifySpotifySpotify
Sveriges RadioSveriges RadioSveriges Radio
Podspace
PodbeanPodbean
Tunein Radio
Podverkstan
SoundcloudSoundcloud
(Tabellen visar ett urval av aktörer och är ej heltäckande.)

Värdekedjan går från vänster till höger där värdet växer för varje steg i kedjan, till det når slutkund/konsument där värdeupplevelsen sker i själva lyssningen. En aktör kan integrera sig vertikalt i värdekedjan för att omfatta större andel av värdeskapandet och därmed en högre marginal och intjäning.

En aktör kan också integrera sig horisontellt i värdekedjan genom att förvärva andra aktörer i samma värdesteg och därmed nå synergier och skalfördelar.