Poddbranschen

I takt med att Audio och våra öron blir alltmer i fokus växer Poddbranschen kontinuerligt. Förutom poddar kan vi notera att ljudböcker, guider, kurser, utbildningar och hörlursguidningar av många slag skapas för många verksamheter.

Poddbranschen kan definieras i en värdekedja bestående av Innehållskapare, Distributionsplattformar och Podcastspelare. Några aktörer agerar i samtliga tre stegen i kedja, andra fokuserar på ett steg, enligt tabellen nedan.

Innehållsskapare -> Distributionsplattformar -> Podcastspelare
Apple podcast
Google podcasts
Acast Acast Acast
Libsyn
Make sense media
Panc media
Perfect day media
Podme Podme Podme
Podplay Podplay Podplay
Podspace
I like radio I like radio I like radio
Spotify Spotify Spotify
Sveriges Radio Sveriges Radio Sveriges Radio
Podspace
Podbean Podbean
Tunein Radio
Podverkstan
Soundcloud Soundcloud
Naudio
Soundtelling
Just Stories
(Tabellen visar ett urval av aktörer och är ej heltäckande.)

 

Värdekedjan går från vänster till höger där värdet växer för varje steg i kedjan, till det når slutkund/konsument där värdeupplevelsen sker i själva lyssningen. En aktör kan integrera sig vertikalt i värdekedjan för att omfatta större andel av värdeskapandet och därmed en högre marginal och intjäning.

En aktör kan också integrera sig horisontellt i värdekedjan genom att förvärva andra aktörer i samma värdesteg och därmed nå synergier och skalfördelar.